Но в това няма нищо фатално,
защото всяка грешка
може да бъде поправена
...
Като започнем от Начало! «